Opäť pocit vlastných zubov

Medzery medzi zubami spôsobujú nedokonalý zhryz, rušia harmóniu žuvania. Ich efekty na ľudský organizmus sú známe. Ak je dostupný dostatočný počet vlastných zubov a sú na správnych miestach, je možné medzery medzi zubami odstrániť prostredníctvom fixnej náhrady. Ak je však dostupných príliš málo zubov, alebo sú v zlom stave, potom sa prípad rieši použitím snímateľnej náhrady, čo však nie je vždy ideálne riešenie. Alternatívou môže byť použitie implantátov. Taký zákrok je však náročný a nákladný. Napriek úspešnému riešeniu problému je úspech iba čiastočný, lebo vznikne tak ďalší, ťažšie riešiteľný problém, menovite ujma na psychike pacienta. Výskumníci v oblasti zubnej medicíny sa už dlho zaoberajú problematikou riešenia jednostranných alebo obojstranných medzier na konci zuboradia.

Optimálne zdravie človeka je vždy vyjadrené fyzickým zdravým a často zanedbávanou psychickou spokojnosťou. Preto sme sa rozhodli pomôcť našou činnosťou túto stratenú fyzickú a duševnú harmóniu vrátiť pacientom, u ktorých doposiaľ nebolo možné vyriešiť ich stav v ústnej dutine klasickými postupmi k ich úplnej spokojnosti. Práve preto vám chceme ponúknuť novú fixnú alternatívu na uspokojenie vašich pacientov, ktorým je protetický systém sklenených pilierov ZX-27. Je to stomatoprotetická metóda ďalšieho tisícročia a obrovský pokrok v stomatoprotetike.

Práve preto tento nový stomatoprotetický produkt prichádza na náš trh ako ucelený systém, teda výrobok a marketingová stratégia spolu. Celý tento protetický systém bol podrobený medzinárodnej certifikácii v Nemecku, kde bol certifikovaný nielen samotný výrobok, ale aj jeho oblasť použitia, indikácie, kontraindikácie, pracovný postup, marketingová stratégia, distribúcia a kontrola kvality. Boli mu udelené medzinárodne uznávané certifikáty ISO 9002 a európska značka kvality CE, teda tento systém už teraz spĺňa všetky prísne kritéria a nariadenia Európskej únie, ktoré bude musieť spĺňať každý jeden výrobok distribuovaný v EÚ.

Stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 má za sebou už množstvo klinických skúšok a čo je najdôležitejšie už 20 rokov je úspešne používaný v praxi. Toto fixné riešenie si v súčasnosti ešte stále hľadá svoje miesto na protetickom trhu čoho dôkazom je stále vzrastajúci počet zubných lekárov a technikov, ktorí pracujú s týmto systémom. Sme radi, že sa nám podarilo získať dôveru v tento protetický systém čoho dôkazom sú tisíce zaškolených certifikovaných zubných technikov, zubných lekárov a čo je najpodstatnejšie tisíce spokojných pacientov.

Samozrejme sme si vedomí toho, že každá nová vec má svojich prívržencov a odporcov. Nebránime sa odbornej diskusii, ale predpokladom vecnej diskusie je dostatok informácií a nejaké praktické skúsenosti. Práve preto sme sa rozhodli prostredníctvom našej webstránky poskytnúť vám tieto informácie a samotnú prax už necháme na vašom rozhodnutí.

Na záver by sme si dovolili citovať výrok známeho filozofa Sokrata, s ktorým sa stotožňujeme: “Prax je kritériom pravdy”. Tešíme sa na našu spoluprácu a navaše prípadné dotazy a postrehy z vašej praxe. Prajeme vám veľa pracovných úspechov a veľa spokojných pacientov.

Certifikáty

Kliknite na príslušný certifikát pre zväčšenie

20 rokov skúseností

Stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 má za sebou už množstvo klinických skúšok a už viac ako 20 rokov je úspešne používaný v praxi. Toto fixné riešenie si v súčasnosti si ešte stále hľadá svoje miesto na protetickom trhu, dôkazom je stále vzrastajúci počet zubných lekárov a technikov, ktorí s týmto systémom pracujú.

Rýchle zhotovenie

Systém ZX-27 je neinvazívny, bez chirurgického zásahu implantátu do kosti. Sklo má vysoko kompatibilné vlastnosti bez akéhokoľvek zápalu sliznice a bez zmien kosti čeľuste. Preto je doba liečenia krátka a za kratší čas vyriešite problém s chýbajúcimi zubami.

Dobrá cena

Cenovo dostupná metóda s vynikajúcimi výsledkami. Presnú cenu za konkrétny úkon zistíte u zubného technika.

Bez chirurgie

Systém zubných náhrad ZX-27 rieši problém chýbajúcich pilierových zubov bez chirurgického zákroku. Sklenené piliere priliehajú na sliznicu alveolárneho oblúka v bezzubých častiach čeľuste a sánky. Každý sklenený pilier sa individuálne tepelne a mechanicky opracúva tak, aby presne zapadol na sliznicu alveolárneho oblúka.