Hypodent

Firma HypoDent vznikla v roku 1999 za účelom informovať čo najširšiu odbornú stomatologickú verejnosť o novej fixnej alternatíve, ktorou je stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 a za účelom zabezpečiť jeho predaj. Prioritným záujmom našej firmy je zaviesť tento nový systém na náš trh efektívne s jasnou stratégiou. Hlavný dôraz kladieme na elimináciu možných odborných chýb vzniknutých nedostatkom informácií pri používaní tohto systému v praxi.

Práve preto tento nový stomatoprotetický produkt prichádza na náš trh ako ucelený systém, teda výrobok a marketingová stratégia spolu. Celý tento protetický systém bol podrobený medzinárodnej certifikácii v Nemecku, kde bol certifikovaný nielen samotný výrobok, ale aj jeho oblasť použitia, indikácie, kontraindikácie, pracovný postup, marketingová stratégia, distribúcia a kontrola kvality. Boli mu udelené medzinárodne uznávané certifikáty ISO 9002 a európska značka kvality CE, teda tento systém už teraz spĺňa všetky prísne kritériá a nariadenia Európskej únie, ktoré bude musieť spĺňať každý jeden výrobok distribuovaný v EÚ.

Konferencie

Na základe vášho záujmu organizujeme odborné prezentácie, ktoré sa konajú v rôznych mestách. Absolvovanie tejto odbornej prezentácie je podmienkou k udeleniu medzinárodného certifikátu, ktorý oprávňuje zubného technika nakupovať prefabrikáty sklenených pilierov ZX-27 a zhotovovať špeciálne fixné protetické náhrady podoprené sklenenými piliermi ZX-27. Aplikácia tohto systému si vyžaduje určité teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Odborná prezentácia je určená hlavne pre zubných technikov, pretože celý technologický postup spracovania prefabrikátov sklenených pilierov ZX-27 prebieha v zubnej technike.

rok 2009 – Dubai

rok 2010 – Grécko

rok 2010 – Paríž

rok 2010 – Alžír

rok 2010 – Probiss Rumunsko – výstava

rok 2011 – Moskva, Rusko – výstava

rok 2013 – Kolín, Nemecko – výstava

rok 2014 – Ammán, Jordánsko – výstava

rok 2015 – Kolín, Nemecko – výstava

rok 2017 – Vilnius, Litva – výstava

rok 2017 – Chicago, USA – výstava

rok 2017 – Praha, Česká republika – výstava

 

Späť