Indikačná šírka

Tak ako každý systém má aj tento svoje pravidlá a zákonitosti, ktorými sa treba riadiť. Tieto základné zásady, indikačná šírka a kontraindikácia vzišli z 15 ročnej praxe. Takže sú overené. Ak sú všetky tieto základné zásady a pravidlá dodržané, v tom prípade systém perfektne funguje. V opačnom prípade ak nie sú dodržané, systém môže byť neúspešný. My stále zdôrazňujeme, že tento systém je fixnou alternatívou a nedá sa použiť vo všetkých prípadoch. Preto vám odporúčame dodržiavať tieto zásady a technologický postup. V opačnom prípade riskujete poškodenie pacienta.

Základné zásady

 • základným predpokladom je pevný a výrazný alveolárny hrebeň na mieste budúcich sklenených pilierov ZX-27,
 • platí nepísané pravidlo, že koľko vlastných pilierových zubov obrúsime meziálne, toľko chýbajúcich zubov môžeme nahradiť distálne (pri defektoch triedy 2a, 2b podľa Wild-Voldřicha),
 • sklenený pilier je vždy najdistálnejší člen mostíka pri skrátenom zubnom oblúku (t.j. pri nahrádzaní 5 a 6 je ideálne, ak obrúsime 3 a 4, 5 bude medzičlen a 6 sklenený pilier),
 • z počtu obrúsených vlastných zubov musí byť aspoň jeden pilier I. triedy, s vyšším počtom obrúsených pilierov I. triedy sa výsledok ešte zlepšuje,
 • sklenený pilier musí mať antagonistu, aby sme obnovili artikulačné vzťahy a funkčnosť chrupu.

Indikácie podľa Kennedyho

 

Kontraindikácie

 • nestabilný vlajúci hrebeň (pohyb do strán 5-8 mm),
 • nedostatočná výška a šírka alveolu pri rozsiahlej rezorpcii kosti,
 • veľmi úzky alveol vo forme úzkej lišty, ktorá je čiastočne tvorená podslizničným väzivom,
 • nedostatočne zhojený alveol po extrakciách,
 • prítomné ochorenie sliznice ústnej dutiny (leukoplakia, lichen ruber planus a iné) – doporučená konzultácia s paradontológom,
 • ak je antagonista budúceho skleneného piliera v protiľahlej čeľusti v supraoklúzii.
Späť