Školiaci program

Aplikácia tohto systému si vyžaduje určité teoretické vedomosti a praktické zručnosti a preto by sme Vás radi pozvali na odbornú prezentáciu. Absolvovanie tejto odbornej prezentácie je podmienkou k udeleniu medzinárodného certifikátu, ktorý oprávňuje zubného technika nakupovať prefabrikáty sklenených pilierov ZX-27 a zhotovovať špeciálne fixné protetické náhrady podoprené sklenenými piliermi ZX-27.

Odborná prezentácia je určená hlavne pre zubných technikov, pretože celý technologický postup spracovania prefabrikátov sklenených pilierov ZX-27 prebieha v zubnej technike. Pre zubných lekárov táto prezentácia nie je povinná , a však vzhľadom na to, že protetická náhrada je dielom kolektívnym, s radosťou privítame spolu so zubnými technikmi ich kolegov zubných lekárov bezplatne.

Stomatológ pri používaní tohto systému používa klasické postupy. Určité špecifiká tohto systému sú podrobne popísané v odbornej brožúre, ktorú dostane každý záujemca. Stomatológom naviac boli a budú potrebné informácie sprostredkované početnými odbornými prezentáciami a odbornými článkami. Celý stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 bol certifikovaný v Nemecku popri materiáli, indikáciách, kontraindikáciách, pracovnom postupe, marketingu, aj samotný školiaci program.

A keďže chceme byť k našim zákazníkom stále bližšie, pripravili sme si pre Vás novinku e-learningE-learning pripravený našou spoločnosťou Hypodent slúži na to, aby ste sa veľmi efektívne a rýchlo naučili pracovať s novou technológiou aj z pohodlia Vášho laboratória a nemuseli nikam cestovať. Ďalšou veľkou výhodou tohto systému je aj to, že nie sú na rozdiel od iných technológií potrebné veľké investície do prístrojového zabezpečenia ako v zubnej ambulancii tak aj v zubnej technike.

Späť