Pre zubných lekárov

Fáza I.

 • extraorálne a intraorálne vyšetrenie pacienta
 • vyšetrenie pevnosti a stability alveolárnych hrebeňov
 • RTG diagnostika
 • informovať pacienta o systéme ZX-27 ako i o iných terapeutických možnostiach riešenia jeho stavu
 • vyhodnotenie RTG snímok
 • vyhotovenie terapeutického plánu v spolupráci s pacientom

Fáza II.

 • preparácia tvrdých zubných tkanív podľa druhu zvolenej pilierovej konštrukcie (kov, keramika, špeciálna živica…)
 • odtlačok buď metódou dvojitého odtlačku, alebo jednofázovou odtlačkovou hmotou
 • je nevyhnutné odtlačiť celé zuboradie, nielen časť zuboradia!
 • je nevyhnutné zhotoviť odtlačok protiľahlej čeľuste alebo sánky, napr. alginátovou odtlačkovou hmotou!
 • zhotoviť voskový zhryzový odtlačok – záhryz do vosku (prípadne použiť iný materiál)
 • ak nie sú zachované oporné zóny, je potrebná registrácia medzičeľustných vzťahov zhryzovými šablónami

Fáza III.

 • skúška kovovej konštrukcie s voľne aplikovanými sklenenými piliermi, pri ktorej zisťujeme presnosť zhotovenia kovovej konštrukcie a presnosť zhotovenia sklenených pilierov
 • pozor, piliere necementujeme, iba ich navlhčíme vodou, tak isto aj konštrukciu
 • vložíme piliere v správnej polohe do konštrukcie (vopred zubný technik označí labiálnu resp. bukálnu stranu skleneného piliera vodiacou drážkou)
 • navlhčené sklenené piliere držia v konštrukcii vlastnou adhéziou
 • takto pripravenú konštrukciu vyskúšame klasickým spôsobom
 • pri skúške konštrukcie je dôležité, aby sklenené piliere v konštrukcii presne doliehali na sliznicu alveolárneho oblúka po zatlačení konštrukcie na vlastné pilierové zuby: Pri zatlačení na konštrukciu v mieste sklenených pilierov, piliere sliznicu mierne anemizujú.

Fáza IV.

 • vyskúšame piliere v kompletne zhotovenom mostíku rovnakým spôsobom ako pri skúške konštrukcie vo fáze III. bez nacementovania
 • ak zhotovená náhrada vyhovuje všetkým protetickým kritériám, začíname cementovaním sklenených pilierov do hotového mostíka
 • mostík zložíme z modelu tak, aby piliere ostali na svojom mieste na modeli
 • aplikujeme namiešaný cement, najlepšie karboxylátový, hustejšej konzistencie na miesto sklenených pilierov v mostíku
 • spätne nasadíme mostík na model a na sklenené piliere, ktoré súna modeli na svojom mieste- takto dosiahneme správnu polohu sklenených pilierov v mostíku, ktorú fixujeme a ešte upravíme do konečnej polohy tým, že dotlačíme mostík spolu so sklenenými piliermi na svoje miesto v ústnej dutine tak, že zatlačíme mostík v mieste vlastných pilierových zubov, pozor – nedávať zahryznúť do valčekov!
 • po nacementovaní sklenených pilierov vyskúšame mostík v ústach, ak zhotovená náhrada vyhovuje všetkým protetickým kritériám (dôležité je, aby sklenené piliere presne doliehali na sliznicu alveolárneho oblúka a pri zatlačení na mostík v mieste sklenených pilierov, piliere sliznicu mierne anemizovali), môžeme pristúpiť k nacementovaniu náhrady

Fáza V.

 • kontrola po odovzdaní náhrady v pravidelných intervaloch, o týždeň, o tri mesiace, každý polrok, ale v prípade vyskytnutia sa problémov u pacienta je nutná okamžitá návšteva lekára
 • normálny jav je, keď pacient cíti mierny tlak na ďasnách v oblasti pilierov po dobu 3-5 dní
 • mostík zložíme z modelu tak, aby piliere ostali na svojom mieste na modeli
 • aplikujeme namiešaný cement, najlepšie karboxylátový, hustejšej konzistencie na miesto sklenených pilierov v mostíku
 • je nevyhnutné poučiť pacienta o hygiene ústnej dutiny a o starostlivosti o zhotovenú náhradu: superfloss, interdentálne kefky, ústne vody…
 • odporúčame zhotoviť kontrolný ortopantomogram po 1 roku od nasadenia náhrady

Pri nedodržaní predpísaného postupu a materiálov, výrobca neručí za nedostatky vzniknuté v priebehu používania náhrady. Výrobca garantuje kvalitu materiálu výhradne pri nákupe výrobku u výhradného predajcu pre SR, firmy HypoDent a pri odbornom spracovaní prefabrikátu skleneného piliera ZX-27 certifikovaným zubným technikom. Za iatrogénne poškodenia pacientov, u ktorých bol na podopretie fixnej náhrady použitý iný materiál, výrobca neberie žiadnu zodpovednosť. Preto vo vlastnom záujme spolupracujte výhradne s certifikovaným zubným technikom.

Späť