Pre pacientov

Ľudia pocítia hodnotu a nenahraditeľnosť určitých vecí až vtedy, keď ich stratia. Tak je to aj s našim chrupom.

Ku strate duševnej rovnováhy dochádza vtedy, keď musíte riešiť Váš stav v dutine ústnej z dôvodov nedostatočného počtu vlastných zubov iba snímacou protetickou náhradou. Hlavne vtedy, keď k tomu dochádza v pomerne mladom veku. Takáto situácia Vám môže znepríjemniť zbytok Vášho života, pretože snímacie náhrady boli vždy spojené s vyšším vekom.

Ako teda uspokojiť tých pacientov, ktorí majú ešte pár vlastných zubov v ústnej dutine a nechcú používať snímaciu protézu alebo odmietajú chirurgické zavedenie implantátu do kosti? Mysleli sme na týchto ľudí a priniesli sme nové originálne riešenie vo forme revolučného stomatoprotetického systému sklenených pilierov ZX-27 od firmy DentAvantgArt, ktorá je výrobcom a majiteľom celosvetového patentu.

Pacienti so zostatkovým chrupom dostali novú nádej na znovu získanie pocitu vlastných zubov, na vrátenie strateného sebavedomia, duševnej rovnováhy a každodennej pohody. Výnimočnosť tohto systému spočíva v tom, že rieši u pacientov problém chýbajúcich vlastných zubov v ústnej dutine potrebných pre zhotovenie fixnej, nevyberateľnej náhrady a to bez potreby chirurgického zákroku tak, že sklenené piliere vyrobené zo špeciálneho materiálu nahrádzajú chýbajúce vlastné zuby , pričom priliehajú na sliznicu v bezzubých častiach čeľuste a sánky.

Prečo sa teda rozhodnúť pre stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27?

O výhodách fixných, nevyberateľných protetických náhrad sa nemusíme zvlášť zmieňovať, ale aj tak by sme chceli poukázať na pár základných výhod tohto nového fixného protetického riešenia:

  • vysoká akceptovanosť u pacientov (z psychologického hľadiska je dokázané, že pacienti sú ochotní akceptovať fixnú, nevyberateľnú protetickú náhradu ďaleko lepšie ako snímateľnú)
  • ľahká údržba hygieny v ústnej dutine
  • estetickosť takejto fixnej náhrady
  • komfort takto zhotovenej fixnej náhrady a znovu nadobudnuté stratené sebavedomie a pôžitok z jedla
  • zbavenie sa gastro problémov, prameniacich z nedostatočného spracovania potravy v ústnej dutine
  • spoľahlivosť takejto fixne nacementovanej náhrady zabraňujúcej vypadávaniu náhrady, strate a jej znehodnoteniu
  • hospodárnosť a finančná nenáročnosť
  • biokompabilita materiálu, nezávadnosť materiálu voči ľudskému organizmu klinicky testovaná
  • trvanlivosť náhrady pri dodržaní všetkých indikácií a zásad tohto systému
  • vysoká odbornosť spracovania, výhradne v certifikovaných zubných technikách
Späť