Vyberte jazyk:

Školiaci program

Vážení kolegovia,

Na základe Vášho záujmu o stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 by sme Vás radi pozvali na odborné prezentácie, ktoré sa konajú v Bratislave a v Košiciach. Každý termín je obmedzený maximálnym počtom siedmych účastníkov. Absolvovanie tejto odbornej prezentácie je podmienkou k udeleniu medzinárodného certifikátu, ktorý oprávňuje zubného technika nakupovať prefabrikáty sklenených pilierov ZX-27 a zhotovovať špeciálne fixné protetické náhrady podoprené sklenenými piliermi ZX-27. Aplikácia tohto systému si vyžaduje určité teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Odborná prezentácia je určená hlavne pre zubných technikov, pretože celý technologický postup spracovania prefabrikátov sklenených pilierov ZX-27 prebieha v zubnej technike.

Pre zubných lekárov táto prezentácia nie je povinná , a však vzhľadom na to, že protetická náhrada je dielom kolektívnym, s radosťou privítame spolu so zubnými technikmi ich kolegov zubných lekárov bezplatne. Stomatológ pri používaní tohto systému používa klasické postupy. Určité špecifiká tohto systému sú podrobne popísané v odbornej brožúre, ktorú dostane každý záujemca. Stomatológom naviac boli a budú potrebné informácie sprostredkované početnými odbornými prezentáciami a odbornými článkami (viď. Stomatológ 1/2000, 2/2000, 3/2000, 2/2002). Celý stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 bol certifikovaný v Nemecku popri materiále, indikáciách, kontraindikáciách, pracovnom postupe, marketingu, aj samotný školiaci program.

Veľkou výhodou tohto systému je aj to, že nie sú na rozdiel od iných technológií potrebné veľké investície do prístrojového zabezpečenia ako v zubnej ambulancii tak aj v zubnej technike.

Vážení zubní lekári, v nasledujúcej časti Vám ponúkame zoznam certifikovaných zubných technikov v SR , u ktorých si môžete dať zhotoviť tieto špeciálne fixné protetické náhrady. V prípade ak ste zvyknutí spolupracovať s jednou zubnou technikou, máte možnosť poslať na zaškolenie zubného technika, s ktorým spolupracujete.