Vyberte jazyk:

Publikácie

Dental Labor

prezera vo formáte PDF

stiahnu vo formáte ZIP

Stomatológ 1 - Január 2000

Prvé skúsenosti so sklenenými piliermi ZX-27


prezera vo formáte PDF

stiahnu vo formáte ZIP

Stomatológ 2 - Apríl 2000

Indikácie a kontraindikácie systému sklenených pilierov ZX-27


prezera vo formáte PDF

stiahnu vo formáte ZIP

Apríl 2005

Hodnotenie ZX-27


prezera vo formáte PDF

stiahnu vo formáte ZIP