Vyberte jazyk:

Pracovný postup

Pre zubných lekárov

Fáza I.

 • extraorálne a intraorálne vyšetrenie pacienta,
 • vyšetrenie pevnosti a stability alveolárnych hrebeňov,
 • RTG diagnostika,
 • informovať pacienta o systéme ZX-27 ako i o iných terapeutických možnostiach riešenia jeho stavu,
 • vyhodnotenie RTG snímok,
 • vyhotovenie terapeutického plánu v spolupráci s pacientom.

Fáza II.

 • preparácia tvrdých zubných tkanív podľa druhu zvolenej pilierovej konštrukcie (kov, keramika, špecialna živica...),
 • odtlačok buď metódou dvojitého odtlačku, alebo jednofázovou odtačkovou hmotou,
 • je nevyhnutné odtlaciť celé zuboradie, nielen casť zuboradia!,
 • je nevyhnutné zhotoviť odtlačok protilahlej čeluste alebo sánky, napr. alginátovou odtlačkovou hmotou!,
 • zhotoviť voskový zhryzový odtlačok - záhryz do vosku (prípadne použiť iný materiál),
 • ak nie sú zachované oporné zóny, je potrebná registrácia medzicelustných vzťahov zhryzovými šablónami.

Fáza III.

 • skúška kovovej konštrukcie s voľne aplikovanými sklenenými piliermi, pri ktorej zistujeme presnosť zhotovenia kovovej konštrukcie a presnosť zhotovenia sklenených pilierov,
 • pozor, piliere necementujeme, iba ich navlhčíme vodou, tak isto aj konštrukciu,
 • vložíme piliere v správnej polohe do konštrukcie (vopred zubný technik oznací labialnu resp. bukálnu stranu skleneného piliera vodiacou drážkou),
 • navlhčené sklenené piliere držia v konštrukcii vlastnou adhéziou,
 • takto pripravenú konštrukciu vyskúšame klasickým spôsobom,
 • pri skúške konštrukcie je dôležité aby sklenené piliere v konštrukcii presne doliehali na sliznicu alveolárneho oblúka po zatlačení konštrukcie na vlastné pilierové zuby: Pri zatlačení na konštrukciu v mieste sklenených pilierov, piliere sliznicu mierne anemizujú.

Fáza IV.

 • vyskúšame piliere v kompletne zhotovenom mostíku rovnakým spôsobom ako pri skúške konštrukcie vo fáze III. bez nacementovania,
 • ak zhotovená náhrada vyhovuje všetkým protetickým kritériam, zacíname cementovaním sklenených pilierov do hotového mostíka,
 • mostík zložíme z modelu tak, aby piliere ostali na svojom mieste na modeli,
 • aplikujeme namiešaný cement, najlepšie karboxylátový, hustejšej konzistencie na miesto sklenených pilierov v mostíku,
 • spätne nasadíme mostík na model a na sklenené piliere, ktoré súna modeli na svojom mieste- takto dosiahneme správnu polohu sklenených pilierov v mostíku, ktorú fixujeme a ešte upravíme do knecnej polohy tým, že dotlacíme mostík spolu so sklenenými piliermi na svoje miestov ústnej dutine tak, že zatlacíme mostík v mieste vlastných pilierových zubov, pozor - nedávat zahryznúť do valčekov!
 • po nacementovaní sklenených pilierov vyskúšame mostík v ústach, ak zhotovená náhrada vyhovuje všetkým protetickým kritériam (dôležité je, aby sklenené piliere presne doliehali na sliznicu alveolárneho oblúka aprizatlacení na mostík v mieste sklenených pilierov, piliere sliznicu mierne anemizovali), môžeme pristúpit k nacementovaniu náhrady.

Fáza V.

 • kontrola po odovzdaní náhrady v pravidelných intervaloch, o týždeň, o tri mesiace, každý polrok, ale v prípade vyskytnutia sa problémov u pacienta je nutná okamžitá návšteva lekára,
 • normálny jav je, ked pacient cíti mierny tlak na dasnách v oblasti pilierov po dobu 3-5 dní,
 • mostík zložíme z modelu tak, aby piliere ostali na svojom mieste na modeli,
 • aplikujeme namiešaný cement, najlepšie karboxylátový, hustejšej konzistencie na miesto sklenených pilierov v mostíku,
 • je nevyhnutné poučiť pacienta o hygiene ústnej dutiny a o starostlivosti o zhotovenú náhradu: superfloss, interdentálne kefky, ústne vody...,
 • doporučujeme zhotoviť kontrolný ortopantomogram po 1 roku od nasadenia náhrady.


Pri nedodržaní predpísaného postupu a materiálov, výrobca neručí za nedostatky vzniknuté v priebehu používania náhrady. Výrobca garantuje kvalitu materiálu výhradne pri nákupe výrobku u výhradného predajcu pre SR, firmy HypoDent a pri odbornom spracovaní prefabrikátu skleneného piliera ZX-27 certifikovaným zubným technikom. Za iatrogénne poškodenia pacientov, u ktorých bol na podopretie fixnej náhrady použitý iný materiál, výrobca neberie žiadnu zodpovednosť. Preto vo vlastnom záujme spolupracujte výhradne s certifikovaným zubným technikom.