Vyberte jazyk:

O nás

Firma HypoDent vznikla v roku 1999 za účelom informovať čo najširšiu odbornú stomatologickú verejnosť o novej fixnej alternatíve, ktorou je Stomatoprotetický systém sklenených pilierov ZX-27 a za účelom zabezpečiť jeho predaj. Prioritným záujmom našej firmy je zaviesť tento nový systém na náš trh efektívne s jasnou stratégiou. Hlavný dôraz kladieme na elimináciu možných odborných chýb vzniknutých nedostatkom informácií pri používaní tohto systému v praxi.

Práve preto tento nový stomatoprotetický produkt prichádza na náš trh ako ucelený systém, teda výrobok a marketingová stratégia spolu. Celý tento protetický systém bol podrobený medzinárodnej certifikácii v Nemecku, kde bol certifikovaný nielen samotný výrobok, ale aj jeho oblasť použitia, indikácie, kontraindikácie, pracovný postup, marketingová stratégia, distribúcia a kontrola kvality. Boli mu udelené medzinárodne uznávané certifikáty ISO 9002 a európska značka kvality CE, teda tento systém už teraz spĺňa všetky prísne kritéria a nariadenia Európskej únie, ktoré bude musieť spĺňať každý jeden výrobok distribuovaný v EÚ.