Vyberte jazyk:

Certifikovaní technici

Mesto Meno Telefónne číslo
Bahon Šefčovič Kamil 0905478828
Banská Bystrica Viera Kráľová 048/4113534
Banská Bystrica Shindler Dent 048/4131211
Banská Bystrica Dentrio-p.Sviatková 048/4113470
Banská Bystrica ZT Fončorda 048/4139662
Bratislava Gurová Mária 02/62318717
Bratislava Kunová Alena 02/54788811
Bratislava Dentia-p.Hanudelová 02/44872360
Bratislava Dentia-p.Drenková 02/44872360
Bratislava Brinzová Jana 02/44450360
Bratislava Pedent-p.Pechová 02/8184103
Čadca Stačkovan Miroslav 041/4334854
Čadca Neuwirth Benjamín 041/4334854
Čadca Masnica Pavel 041/4364381
Čadca Petramed-p.Priččová 041/4325127
Detva Demočová Zuzana 045/5456847
Dolné Vestenice Reiselová Lenka 043/5498155
Dolný Kubín Tech-Dent-p.Kudlčíková 043/5865282
Dunajská Streda Bolcsová Ildikó 0903256087
Humenné Mydent-p.Kováčová 057/712622
Humenné Mydent-p.Polák 0905644614
Jasovce Sokolová Milena 038/5223121
Košice Štefan Pataky 055/643 37 81
Košice ViDentia 055/6253654
Košice Mravec Milan 055/6339961
Krupina Neurath Miroslav 045/5521393
Krupina Ďuricová Lucia 045/5511999
Kúty Kráľovič Roman 034/6597823
Levice MUDr. Jagoą Igor 036/6316474
Liptovský Hrádok Šebok Robert 044/5223103
Lučenec Katarína Szókisová 047/4324155
Martin MUDr. Okuliar 043/4220613
Michalovce Brindzák Viliam 056/420246
Nitra Mikuláš Pavol 037/413508
Nitra Peter Záborský 037/7734158
Nitra Viliam Dudáš 037/97423
Nitra Lídia Šabíková 037/7783190
Nové Zámky Anna Aszodiová 035/6401766
Pohranice Ľudmila Jančovičová 037/96425
Pohorelá Marta Halušková 048/6197277
Poprad Dental Studio-p.Štrba 052/7164220
Považská Bystrica Kozová Mária 042/4361102
Prešov Šimko Vladislav 051/723902
Rimavská Sobota Gáborová Žofia 047/5622985
Rimavská Sobota MUDr. Šesták 047/5627551
Rožňava Strmeň Stanislav 058/7951248
Senec Gottschalova Viera 02/45928096
Senica SeDent-Polák Bohumil 034/6513051
Sereď DentTech-Mikoš Attila 02/077896331
Skalica Anna Guzmická 0903812799
Skalica Č+L-p.Hertlová 034/6646080
Skalica Č+L-p.Černá 034/6646080
Spišské Vlachy Kotradyová Katarína 0905258909
Stará Turá Urbaničová Ľubica 0905456716
Šurany Jao Kamil 035/6500406
Topoľčany A-Dent-p.Bednárik 038/5226216
Topoľčany Top-Dent s.r.o 038/5225121
Tornaľa Bódyová Zlatica 047/5522498
Tornaľa ZT Rosa p.Rosinová 0905633988
Trebišov Bokomlašková Agnesa 056/6727783
Trebišov Tomčík Marian 056/6761162
Trebišov Vargaeštoková Eva 056/6660244
Trstená Kolodej Ľudovít 0905127524
Trenčín Rizek Ivan 032/7430133
Vranov n/ Topľou Božena Ondejková 057/4462144
Zvolen Marcineková Helena 045/5322445
Zvolen Osvaldová Ruľena 045/5320359
Žilina Brvnišťanová Alena 041/7233042
Žilina Sňahničanová Emília 041/7243872
Žilina Kačeriaková Mária 041/5656040